ΓΕΜΗ Archives - FHL GROUP
488
archive,category,category-488,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

ΓΕΜΗ

11 Jan ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

« F.H.L. Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και ΓΕΜΗ 051231919000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία») και κατόπιν της από 10 Iανουαρίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και χρηματοδότηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου με μακροπρόθεσμο δάνειο.
 2. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 1. I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29.1.2017 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 3ς Φεβρουαρίου 2017 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 31.1.2017 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13.2.2017 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14.2.2017 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 2. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.1.2017 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 21.1.2017 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 28.1.2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27.1.2017, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 28.1.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 28.1.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fhl.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 25220 23490 (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:  25220 23560/23514.

 1. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει.
 2. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fhl.gr

Δράμα  10-1-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Read More

20 Sep Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία») και κατόπιν της από 19 Σεπτεμβρίου 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (428.967,99€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 719.554 σε 23.286.253 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 433.301 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 3.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
 2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Eταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή (μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 1. I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 9.10.2016 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου 2016 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11.10.2016 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.10.2016 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.10.2016 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 2. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 29.9.2016 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 1.10.2016 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 8.10.2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7.10.2016, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 8.10.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 8.10.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fhl.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 25220 23490 (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:  25220 23560/23514.

 1. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει.
 2. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fhl.gr

Δράμα  19-9-2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

Read More

17 Jun ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

« F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι στις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, στα γραφεία της έδρας της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας.  Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δεκαεπτά (17) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ι. Ενέκρινε : α) την από 30.3.2016 έκθεση και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 και την αποτελούσα μέρος αυτής (της Έκθεσης) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, β) την από  30.3.2016 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 και γ) τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. – Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.394.076 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.394.076.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076).

ΙΙ. Αποφάσισε την διάθεση κερδών, χωρίς διανομή μερίσματος. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

ΙΙΙ. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2015 [1.1.2015 – 31.12.2015], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

ΙV. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2016 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 Τ.Α. Πειραιά,  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 176324/1980 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.394.076 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.394.076.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076).

 1. V. Αποφάσισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να είναι εξαμελές και εξέλεξε για την επόμενη πενταετία ήτοι για την περίοδο από 17.6.2016 ως 17.6.2021 τους κάτωθι ως μέλη του ΔΣ.
 2. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού και της Μαρίας,
 3. Κωνσταντίνο Καλλιονίδη του Χρύσανθου και της Μαρίας,
 4. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,
 5. Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας,
 6. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης,
 7. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης. ,

Επίσης η Γ.Σ των μετόχων όρισε ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των ανωτέρω τους : 1) Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,  2)  Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας, 3) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 4) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των προαναφερθέντων τους: 1) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 2) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης.

Η άνω απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

 

VΙ. Αποφάσισε η προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και εξέλεξε τους κάτωθι ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

 1. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,
 2. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης
 3. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης.

Η άνω απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

VIΙ. Εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διανέμει με απόφαση του κέρδη στους μετόχους της εταιρείας μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ήτοι να διανέμει προσωρινό μέρισμα κατά την χρήση έτους 2016, τηρώντας την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία. Η απόφαση ελήφθη με 18.447.247  ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.447.247  ).

 

Read More

24 May ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 23 Μαΐου     2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2015, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2015 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2015 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2015], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της από 30.3.2016 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2015 και γ) της από 30.3.2016 Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2015.
 2. Λήψη απόφασης περί διάθεσης κερδών χρήσης 2015.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2015 [1.1-31.12.2015], εταιρικής και ενοποιημένης.
 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής του.
 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Ορισμός από την Γ.Σ. Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 του Ν.  3693/2008.
 7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή κερδών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση (ήτοι για διανομή προσωρινού μερίσματος) με απόφαση του.
 8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Ιουλίου  2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 1. I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12.6.2016 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2016 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14.6.2016 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 28.6.2016 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 29.6.2016 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση  μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 2. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2.6.2016 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 4.6.2016 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 11.6.2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10.6.2016, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.6.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία η σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.6.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fhl.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 25220 23490 (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:  25220 23560/23514.

 1. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει.
 2. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fhl.gr

Δράμα  23-5-2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

Read More

27 Nov ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ   ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Δράμας της Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και εκπροσωπείται νόμιμα,

από την ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και εκπροσωπείται νόμιμα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 77 του Ν. 2190/1920, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ.  4 – 6, 71, 73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76, και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως ισχύει.

===============================

Στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων ανωνύμων Εταιρειών: 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε», με έδρα στο Δήμο Δράμας της ΠΕ Δράμας, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70822/51/Β/11/06 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ.: 122051919000, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Καλλιονίδη του Χρύσανθου, σύμφωνα με την από 18.6.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 18ης Ιουνίου 2015) και 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «F.H.L. I. KIRIAKIDIS  MARBLES – GRANITES SA», έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 25177/06/Β/91/06 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 051231919000, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού και της Μαρίας, σύμφωνα με την από 18.6.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 18ης Ιουνίου 2015), συμφωνήθηκαν και έγιναν  αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης των συμβαλλόμενων ανωνύμων εταιρειών κατά την συνεδρίαση του της 18ης Ιουνίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα την συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της πρώτης συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας από την δεύτερη,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 77 του Ν. 2190/1920 –  εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ.  4 – 6, 71, 73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76 – και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως ισχύει, τις προϋποθέσεις του οποίου πληρούν και οι δύο ανώνυμες εταιρείες. Προς τούτο τα Διοικητικά Συμβούλια αμφοτέρων των συμβαλλομένων κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση τους αποφάσισαν την άμεση έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης, την κατάρτιση του Ισολογισμού μετασχηματισμού (συγχώνευσης) για την απορροφούμενη ΑΕ, που ορίζει ο Ν. 2166/1993, με ημερομηνία 30.6.2015 και την ανάθεση της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993) στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Ι. Νιφορόπουλο με ΑΜ/ΣΟΕΛ 16541. Επίσης, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλόμενων εταιρειών παρείχαν την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους πιο πάνω αναφερόμενους νόμιμους εκπρόσωπους των όπως, μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω αποφάσεών τους, καταρτίσουν το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης» που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 78 παρ.1 του Ν. 2190/1920.

Οι συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες με τους ειδικά εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο, κ. Κωνσταντίνο Καλλιονίδη του Χρύσανθου η πρώτη και κ. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού η δεύτερη, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων και αφού έλαβαν χώρα σχετικές διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση τους με απορρόφηση της πρώτης ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την δεύτερη ανώνυμη Εταιρεία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταρτίζουν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι ειδικότεροι όροι συγχώνευσης ως ακολούθως:

 1. Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε», ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70822/51/Β/11/06 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ.: 122051919000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δράμας της ΠΕ Δράμας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) και διαιρείται σε εξακόσιες  (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία, το σύνολο των οποίων (100%) κατέχει η απορροφούσα εταιρεία.

Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «F.H.L. I. KIRIAKIDIS  MARBLES – GRANITES SA», ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 25177/06/Β/91/06 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ: 051231919000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (23.482.358,46€) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερεις (23.719.554) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,99 Ευρώ η κάθε μία.

 1. Η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση της πρώτης συμβαλλόμενης εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 77 του Ν. 2190/1920 – εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ.4 – 6, 71,  73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76 –  και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως ισχύει, τις προϋποθέσεις του οποίου (ήτοι ένας τουλάχιστον δωδεκάμηνος φορολογικός Ισολογισμός, τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ( Γ΄ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. και μετοχικό κεφάλαιο για την Απορροφούσα ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τουλάχιστον 300.000 Ευρώ) πληρούν και οι δύο συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.2190/1920, ως ισχύει.

 1. Ισολογισμός μετασχηματισμού (συγχώνευσης) της απορροφούμενης ΑΕ, που ορίζει ο Ν. 2166/1993, είναι ο καταρτισθείς με ημερομηνία 30.6.2015, βάσει του οποίου διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Ι. Νιφορόπουλο με ΑΜ/ΣΟΕΛ 16541 ο έλεγχος που του ανατέθηκε για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, ενώ η απορροφούσα απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης Ισολογισμού μετασχηματισμού.
 2. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω δύο ανωνύμων εταιρειών.

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού  εγγράφου (άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.2190/1920), καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

 1.   Από   της   τελείωσης της  συγχώνευσης  η  απορροφούσα  εταιρεία  υποκαθίσταται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα γενικά τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ΄ αυτής χωρίς καμία ειδικότερη  διατύπωση από μέρους της για την συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση της.
 2. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, όπως αυτή (περιουσιακή κατάσταση της απορροφούμενης εταιρείας) απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 και βεβαιώνεται από τον ορισθέντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στην από 13.10.2015 Βεβαίωση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, η δε απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου ή άλλου δικαιώματος της απορροφούμενης εταιρείας. Ήτοι από της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης τόσο με την σύμβαση όσο και εκ του νόμου ολόκληρη η περιουσία της απορροφούμενης εταιρείας, οι αξιώσεις και απαιτήσεις της κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν αυτές, τα πάσης φύσεως δικαιώματα ή έννομες σχέσεις αυτής που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή από το νόμο και κάθε εν γένει περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ρητά ούτε περιγράφεται ειδικά θα μεταβιβαστούν και περιέλθουν στην απορροφούσα εταιρεία.
 3. Το μετοχικό  κεφάλαιο της απορροφούσας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών για την κατά τα άνω μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφούσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξία κτήσης αυτών επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000,00 €) ήτοι επέρχεται απόσβεση, λόγω συγχύσεως, της εκ 7.000.000,00€ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι κατά 60.000,00€, του υπολοίπου εκ 6.940.000,00€ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993».

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας, που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της απορροφούσας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

 1. Από 1.7.2015 ήτοι από την επόμενη ημέρα του άνω Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η συγχώνευση με απορρόφηση και μέχρι την ημέρα της νόμιμης ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφούσα εταιρεία. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας, όπως ορίζει ο Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ.6 ).
 2. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.
 3. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών των μετόχων τους ή από κάποια εξωεταιρική συμφωνία, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε εξάλλου τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των πρώτης συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας από την δεύτερη, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Προσοτσάνη 30.10.2015

 

 1. Για την απορροφούμενη εταιρεία                                2.  Για την απορροφούσα εταιρεία

 

Κωνσταντίνος Καλλιονίδης                                                     Ηλίας Κυριακίδης

Read More

27 Nov ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ   ΣΧΕΔΙΟΥ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ   ΜΕ   ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤHΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα).

======================================

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών :  1) «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε», έδρα στο Δήμο Δράμας της ΠΕ Δράμας, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70822/51/Β/11/06 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ.: 122051919000 και 2) «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «F.H.L. I. KIRIAKIDIS  MARBLES – GRANITES SA», έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και με Αριθμό ΓΕ.ΜΗ 051231919000, ανακοινώνουν ότι υπογράφηκε από τους ορισθέντες νομίμους εκπροσώπους τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», το από 30-10-2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των πρώτης από την δεύτερη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 77 του Ν. 2190/1920 –  εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ.4 – 6, 71,  73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76 –  και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως  ισχύει. Το εν λόγω Σχέδιο υποβλήθηκε από έκαστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις προβλεπόμενες κατ’ άρθρο 69 παρ. 3 και 70 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 2 του ν. 4250/2014 διατυπώσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4934/27.11.2015 ανακοίνωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και την υπ΄αριθ. 117791/18.11.2015 ανακοίνωση της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε την 27.11.2015 και 18.11.2015 αντιστοίχως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 470196 και 463256 αντιστοίχως και οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στις διευθύνσεις: https://www.businessregistry.gr/uploads/19/122051919000/20151127031428ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf  για την απορροφούμενη εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και https://www.businessregistry.gr/uploads/19/51231919000/ΑΝΑΚ.%20 ΣΧ. %20ΣΥΜΒ.%20ΣΥΓΧΩΝ..pdf για την απορροφούσα εταιρεία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  η δε παρούσα ανακοίνωση περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει αναρτηθεί από την 27.11.2015 στις αρμοδίως καταχωρημένες στις μερίδες των εταιρειών διευθύνσεις διαδικτύου:

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : http://www.marmara-volaka-dramas.gr

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: http://www.fhl.gr

Με την παρούσα  ανακοινώνεται, ως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 2190/1920, η περίληψη των όρων του άνω Σχεδίου, που έχουν ως ακολούθως:

1)  Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της πρώτης εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την δεύτερη εταιρεία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα) αποφασίστηκε με την από 18.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης συγχωνευόμενης εταιρείας και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 77 του Ν. 2190/1920 –  εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ.4 – 6, 71,  73 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76 –  και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως  ισχύει, τις προϋποθέσεις του οποίου πληρούν και οι δύο συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν.2190/1920, ως ισχύει.

2)     Ισολογισμός μετασχηματισμού (συγχώνευσης) της απορροφούμενης ΑΕ, που ορίζει ο Ν. 2166/1993, είναι ο καταρτισθείς με ημερομηνία 30-6-2015, βάσει του οποίου διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Ι. Νιφορόπουλο με ΑΜ/ΣΟΕΛ 16541 ο έλεγχος που του ανατέθηκε για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, η δε απορροφούσα απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης Ισολογισμού μετασχηματισμού.

3)      Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο της εγκριτικής

απόφασης  της  αρμόδιας  Αρχής  για  τη  συγχώνευση  των  παραπάνω  δύο  ανωνύμων

εταιρειών.

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού  εγγράφου (άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.2190/1920), καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4)  Aπό της τελείωσης της συγχώνευσης η απορροφούσα  εταιρεία «F.H.L. Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα γενικά τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή), οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ΄ αυτής χωρίς καμία ειδικότερη  διατύπωση από μέρους της για την συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπής της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση της.

5)    Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, όπως αυτή (περιουσιακή κατάσταση της απορροφούμενης εταιρείας) απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015 και βεβαιώνεται από τον ορισθέντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στην από 13.10.2015 Βεβαίωση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της  απορροφούμενης εταιρείας και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, η δε απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου ή άλλου δικαιώματος της απορροφούμενης εταιρείας.

6)   Το μετοχικό  κεφάλαιο της απορροφούσας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών για την κατά τα άνω μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφούσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξία κτήσης αυτών επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000,00 €) ήτοι επέρχεται απόσβεση, λόγω συγχύσεως, της εκ 7.000.000,00€ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι κατά 60.000,00€, του υπολοίπου εκ 6.940.000,00€ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από τον μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993». Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας, που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της απορροφούσας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

7)     Από 1.7.2015 ήτοι από την επόμενη ημέρα του άνω Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η συγχώνευση με απορρόφηση και μέχρι την ημέρα της νόμιμης ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφούσα εταιρεία. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας, όπως ορίζει ο  Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ.6 ).

8)   Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

9)  Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών των μετόχων τους ή από κάποια εξωεταιρική συμφωνία, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε εξάλλου τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Γίνεται μνεία ότι όλοι οι  μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, κατ΄  άρθρο  78 παρ. 2 περ. β΄του Ν.2190/1920, ως ισχύει, από την 27η Νοεμβρίου 2015 να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφούμενης εταιρείας των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και  γ, όπως ισχύει.

 

Προσοτσάνη 27- 11 – 2015

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

 1. «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 2. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

 

Read More

21 May ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18 Μαΐου     2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 ως 31.12.2014 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2014, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2014 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2014 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2014], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της από 30.3.2015 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2014 και γ) της από 30.3.2015 Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2014.
2.    Λήψη απόφασης περί διάθεσης κερδών χρήσης 2014 με σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανομή μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3908/2011 και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο ΔΣ για την υλοποίηση της απόφασης.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2014 [1.1-31.12.2014], εταιρικής και ενοποιημένης.
4.    Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).
5.    Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
6.    Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (237.195,54 €) με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα λεπτό (0,01€).
7.    Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
8.    Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή κερδών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση (ήτοι για διανομή προσωρινού μερίσματος)  με απόφαση του.
9.    Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου  2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14.6.2015 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2015 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 16.6.2015 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α΄ Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 6.7.2014 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7.7.2014 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση  μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 4.6.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 6.6.2015 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 13.6.2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12.6.2015, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13.6.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13.6.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fhl.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 25220 23490 (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:  25220 23560/23514.
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο  (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει.
V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fhl.gr
Δράμα  18-5-2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Read More

03 Mar ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

« F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2015 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού (μικτού) δέκα λεπτών ανά μετοχή (0,10€/μετοχή), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ποσό του προμερίσματος (0,10€/μετοχή) θα προσαυξηθεί αναλόγως με το ποσό προμερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, από το συνολικό δε ποσό (ήτοι αυτό που θα προκύψει κατόπιν της προαναφερθείσας  προσαύξησης) θα παρακρατηθεί φόρος 10%.
Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προμερίσματος ορίσθηκε η 19η Μαρτίου 2015. Δικαιούχοι Προμερίσματος οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Τ.Α) την 20η Μαρτίου 2015 (record date). Ημερομηνίας έναρξης Καταβολής Προμερίσματος ορίστηκε η  27η Μαρτίου 2015.
Πληρώτρια Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Προσοτσάνη 3.3.2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Read More

06 Nov Σχέδιο τροποποίησης άρθρου του καταστατικού

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και ΓΕΜΗ 51231919000

Σχέδιο τροποποίησης άρθρου του καταστατικού
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, ανακοινώνεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί για  την 3η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής :

«Ά ρ θ ρ ο   5
Εταιρικό Κεφάλαιο
1. α)………………………………………………………………………………………………………………………
κζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης.12.2014 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (740.155,78€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.474.815 σε 23.719.554 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 755.261 ιδίων μετοχών της εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 17.12.2012 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι τρία  εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (23.245.162,92€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερεις [23.719.554] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα οχτώ λεπτών (0,98€) η κάθε μία.»

Read More