ΧΑΑ Archives - FHL GROUP
490
archive,category,category-490,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,no_animation_on_touch,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

ΧΑΑ

21 Jul ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Ιουλίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε»

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21 Ιουλίου 2017

 

Η «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της 20 Ιουλίου 2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 3371/2005. Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας έχει παύσει ήδη από τις 23 Ιουνίου 2017.

 

Read More

04 Jul ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε»

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4 Ιουλίου 2017

 

Η «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 30 Ιουνίου 2017 αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, υπέβαλε σήμερα 4 Ιουλίου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 23.286.253 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,99 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

 

 

Read More

03 Jul « F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε » ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

« F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, στα γραφεία της έδρας της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας ήτοι (17) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 23.286.253 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού  θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί (ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών) την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

                                                                             ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Read More

29 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  (η «Εταιρία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους που αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα (οι «Μέτοχοι»), ανακοινώνει τα εξής:

Οι Μέτοχοι υπέγραψαν την από 6/2/2017 Συμφωνία Μετόχων, στην οποία προσχώρησε και η Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών στις 10/2/2017, με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους ώστε να επιδιώξουν από κοινού τον έλεγχο της Εταιρίας.

Η Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών ελέγχεται κατά 100% από τον κ. Ηλία Κυριακίδη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Μετόχων, μετά από αποκτήσεις μετοχών που πραγματοποίησε η Αντίοχος, κατέχουν κατά την 29 Ιουνίου 2017 άμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ως εξής:

 

Μέτοχος     Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
Οι Μέτοχοι          
Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού     14.775.818 63,45%  
Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία     358.274 1,54%  
Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία     356.960 1,53%  
Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία     365.655 1,57%  
Καλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου     838.886 3,60%  
KEM με συνδικαιούχους τους κκ Καλλιονίδη Χρύσανθο του Κωνσταντίνου και Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου     383.000 1,64%  
Καλλιονίδου Ευαγγελία του Χρύσανθου     382.966 1,64%  
Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη     60.558 0,26%  
Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου     533.332 2,29%  
Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου     268.473 1,15%  
Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη     110.730 0,48%  
Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου     68.596 0,30%  
Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου     49.437 0,21%  
Κυριακίδης Παντελής του Στυλιανού     24.976 0,11%  
Κυριακίδης Νικόλαος του Στυλιανού     6.042 0,03%  
Σίντος Γεώργιος του Ιωάννη     93.641 0,40%  
Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών     4.608.909 19,79%  
      21.592.270 100,00%  
           

Συνεπεία της Συμφωνίας Μετόχων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα ελέγχουν από κοινού το 100,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

Όλοι οι παραπάνω Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Αντίοχος) ασκούν συντονισμένα όλα τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία και έτσι ελέγχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, έναντι ποσοστού 95,73% που ήλεγχαν με προηγούμενη γνωστοποίηση.

 

 

Read More

29 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

29 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»  (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 27 του ν.3461/2006 και τη σχετική από 29 Ιουνίου 2017 επιστολή της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» («Κ.Α.Α.») ότι ολοκληρώθηκε την 29.6.2017 η καταχώρηση της «AΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «Προτείνων») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 894.616 κοινών ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/786/08.06.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Ν 3461/2006 (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατέχουν σήμερα συνολικά 23.286.253 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Read More

23 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 18.417 μετοχών της εταιρίας  FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  στις 22/06/2017 συνολικής αξίας 82.876,50 ευρώ.

 

Read More

22 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 20.729 μετοχών της εταιρίας  FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  στις 21/06/2017 συνολικής αξίας 93.280,50 ευρώ.

Read More

21 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 6.310 μετοχών της εταιρίας  FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  στις 20/06/2017 συνολικής αξίας 28.395 ευρώ.

Read More

20 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 4.203 μετοχών της εταιρίας  FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  στις 19/06/2017 συνολικής αξίας 18.913,50 ευρώ.

 

Read More

19 Jun ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ  και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 13.135 μετοχών της εταιρίας  FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.  στις 16/06/2017 συνολικής αξίας 59.107,50 ευρώ.

Read More