Δ.Κ.Δ.Π.Α.

13 Apr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ‘ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’

Η Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό της αναφορικά με την διαδικασία καταβολής διαφορας προσφερόμενου ανταλλάγματος:     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Δήλωση Αντίοχος_καταβολή διαφοράς προσφερόμενου ανταλλάγματος...

Read More