Ασφάλεια και Υγιεινή

Στην FHL Η. Κυριακίδης, οι άνθρωποι αποτελούν την αδιαμφισβήτητη αξία του Ομίλου. Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη του Ομίλου, το βασικό συστατικό για την επίτευξη των δύσκολων στόχων μας.

Η FHL Η. Κυριακίδης θεωρεί καθήκον και όφελός της να διασφαλίσει με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της. Για τον λόγο αυτό, έχουμε επενδύσει και συνεχίζουμε να επενδύουμε ανελλιπώς στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, με τις εξής ενέργειες:

1. Στα λατομεία μας διατηρούμε στόλο μηχανημάτων / οχημάτων μικρής ηλικίας και τελευταίας τεχνολογίας, φροντίζοντας παράλληλα για την αδιάλειπτη συντήρησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.

 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος FHL Η. Κυριακίδης διαθέτει:

 • Φορτωτές CAT 980H (έτος κατασκευής 2010)
 • Φορτωτές CAT 980M (έτος κατασκευής 2015)
 • Φορτωτές CAT 914G (έτος κατασκευής 2011)
 • Ερπυστριοφόρους εκσκαφείς CAT 345D (έτος κατασκευής 2010)
 • Αλυσοπρίονα Υπόγειας Εκμετάλλευσης Fantini GU70/R-XC (έτος κατασκευής 2014)
 • Χωματουργικά Αυτοκίνητα CAT 769/771D (έτος κατασκευής 2005)
 • Διατρητικά Perfora – Atlas Copco Girodrill 200 (έτος κατασκευής 2014)
 • Περονοφόρα ανυψωτικά Kalmar DCF 330-12LB (έτος κατασκευής 2014)
 • Συμπιεστές αέρος Kaeser M80/M100 (έτος κατασκευής 2012)

Φορτωτής CAT 980Μ

Αλυσοπρίονο Fantini GU70/R-XC

Φορτωτής CAT 914G

Διατρητικό Perfora - Atlas Copco Girodrill 200

2. Διατηρούμε στις τάξεις μας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως:

 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • Εργάτες Λατομείου
 • Πιστολαδόρους
 • Γομωτές – Πυροδότες
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Ηλεκτρολόγους

3. Σε ιδιαίτερης σημασίας έργα (π.χ. υπόγειες εκμεταλλεύσεις), χρησιμοποιούμε όργανα παρακολούθησης, προειδοποίησης και αποφυγής κινδύνων, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας, όπως:

 • Ψηφιακά ρωγμήμετρα
 • Μηκυνσιόμετρα διατρήματος
 • Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων
 • Διαξονικό μετρητή τάσεων

Όλα τα προαναφερθέντα όργανα είναι ηλεκτρικά και έχουν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα σημεία της οροφής και σε στύλους των υπόγειων εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας άμεσα μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται τα εξής όργανα παρακολούθησης:

 

 • Δονησιογράφος
 • Μηκυνσιόμετρο τύπου ταινίας
 • Ψηφιακά ρωγμήμετρα:
  Πρόκειται για ηλεκτρικά όργανα υψηλής ακρίβειας τα οποία μπορούν να καταγράψουν την μεταβολή της απόστασης μεταξύ των παρειών μιας ασυνέχειας
 • Μηκυνσιόμετρα διατρήματος:
  Πρόκειται για ηλεκτρικά όργανα υψηλής ακρίβειας τα οποία τοποθετούνται μέσα σε διατρήματα τα οποία εξορύσσονται σχεδόν κάθετα στην διάταξη ενός συστήματος ασυνεχειών που φέρει το φυσικό πέτρωμα. Στόχος των οργάνων αυτών είναι η καταγραφή οποιασδήποτε μετακίνησης εδαφικού υλικού ή πετρώματος η οποία μπορεί να συντελεσθεί σε μεγαλύτερα βάθη, και όχι στην ορατή επιφάνεια εγκατάστασης του οργάνου.
 • Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων:
  Τα όργανα αυτά είναι αισθητήρες μέτρησης φορτίου και τοποθετούνται ανάμεσα στην πλάκα αγκύρωσης ενός αγκυρίου και σε μεταλλική πλάκα η οποία εδράζεται στην επιφάνεια του πετρώματος. Στόχος του οργάνου είναι η αποτύπωση της φόρτισης της πλάκας αγκύρωσης στην κεφαλή του αγκυρίου σε περίπτωση εξέλιξης κάποιου φαινομένου (π.χ. κίνηση μεταξύ των παρειών μιας ασυνέχειας)
 • Διαξονικός μετρητής τάσεων:
  Αποτελεί υψηλής ακρίβειας όργανο το οποίο καταγράφει την μεταβολή των τάσεων στο εσωτερικό του πετρώματος (π.χ. στο κέντρο ενός στύλου)
 • Δονησιογράφος:
  Πρόκειται για υψηλής ακρίβειας σεισμογράφο ο οποίος έχει σαν στόχο την καταγραφή δονήσεων μέσω του γεωφώνου το οποίο περιλαμβάνει.
 • Μηκυνσιόμετρο τύπου ταινίας:
  Με το όργανο αυτό είναι δυνατή η λήψη μετρήσεων μήκους μεταξύ δύο σταθερών σημείων, με ακρίβεια της τάξης του ενός εκατοστού του χιλιοστού (0,01mm).

Ψηφιακό ρωγμήμετρο σε κολώνα υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου

Μηκυνσιόμετρο διατρήματος σε κολώνα υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου

Κύτταρο μέτρησης φορτίου αγκυρίων

Δονησιογράφος

Ψηφιακό ρωγμήμετρο σε κολώνα υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου

Διαδικασία τοποθέτησης μηκυνσιόμετρου διατρήματος σε κολώνα υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου

Μηκυνσιόμετρο τύπου ταινίας κατά τη λήψη μετρήσεων

Διαξονικός μετρητής τάσεων

4. Προσφέρουμε πιστοποιημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας σε κάθε εργαζόμενο, όπως:

 • Κράνος ασφαλείας
 • Φόρμα εργασίας
 • Ανακλαστικό χιτώνιο
 • Μπότες ασφαλείας
 • Ωτασπίδες
 • Γάντια εργασίας
 • Γυαλιά ασφαλείας
 • Αδιάβροχο
 • Μάσκες κατακράτησης σκόνης

5. Επιδιώκουμε την συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας, έχοντας σαν απώτερο στόχο την ανάπτυξη – εμβάθυνση της φιλοσοφίας του Ομίλου επάνω σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.

Άποψη εσωτερικού χώρου της υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου του Ομίλου FHL Η. Κυριακίδης

Άποψη εσωτερικού χώρου της υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου του Ομίλου FHL Η. Κυριακίδης

Άποψη της υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου του Ομίλου FHL Η. Κυριακίδης

Άποψη εσωτερικού χώρου της υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου του Ομίλου FHL Η. Κυριακίδης

Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Ομίλου FHL Η. Κυριακίδης με θέμα «Υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου», η οποία έγινε στα πλαίσια της διημερίδας με θέμα «Ελληνικό Μάρμαρο: Ανάπτυξη – Εξωστρέφεια – Πολιτισμός» την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης:

 

http://www.stonenews.gr