Οικονομικες Καταστασεις

F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 

Ετήσιες Καταστάσεις 2019

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου FHL από 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
 

Ετήσιες Καταστάσεις 2018

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου FHL από 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL από 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις Απορροφούμενων Εταιρειών

 

Ετήσιες Καταστάσεις 2017

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  από 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις Απορροφούμενων Εταιρειών

 

Ετήσιες Καταστάσεις 2016

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  από 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

 

Περιοδικές Καταστάσεις 2016

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2016 ΕΩΣ 30/06/2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  από 01/01/2016 ΕΩΣ 30/06/2016

 

Περιοδικές Καταστάσεις 2015

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2015 ΕΩΣ 31/03/2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  από 01/01/2015 ΕΩΣ 31/03/2015

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  από 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2015 ΕΩΣ 30/09/2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  από 01/01/2015 ΕΩΣ 30/09/2015

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Ετήσια Οικονομική Έκθεση από 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

 

Περιοδικές Καταστάσεις 2014

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2014 ΕΩΣ 31/03/2014

Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση από 01/01/2014 ΕΩΣ 31/03/2014

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2014 ΕΩΣ 30/06/2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση από 01/01/2014 ΕΩΣ 30/06/2014

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2014 ΕΩΣ 30/09/2014

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση από 01/01/2014 ΕΩΣ 30/09/2014

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση από 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

 

Περιοδικές Καταστάσεις 2013

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2013 ΕΩΣ 31/03/2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2013 ΕΩΣ 31/03/2013

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 30/06/2013

Εξαμηνιάια Οικονομική Έκθεση Από 01/01/2013 έως 30/06/2013

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 30/09/2013

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Από 01/01/2013 έως 30/09/2013

Στοιχεία & Πληροφορίες από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Από 01/01/2013 έως 31/12/2013

 

Περιοδικές Καταστάσεις Προηγούμενων Ετών

Κάντε κλικ εδώ