Γενικες Συνελευσεις

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 03/02/2017

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/2/2017.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 3/2/2017.

4) Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 3/2/2017.

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Δεν υπάρχουν έντυπα προς υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Φεβρουαρίου 2017.

 


EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/10/2016

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/10/2016.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 14/10/2016

4) Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 14/10/2016.

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Δεν υπάρχουν έντυπα προς υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2016.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

 


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/06/2016

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/06/2016.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 17/06/2016

4) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/06/2016.

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19/06/2015

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική  Γενική Συνέλευση της 19/06/2015.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 19/06/2015

4) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2015.

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.

 


EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 03/12/2014

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/12/2014.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 03/12/2014.

4) Πρόσκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.

 


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/06/2014

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2014.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 27/06/2014.

4) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06/12/2013

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06/12/2013.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 06/12/2013.

4) Πρόσκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/09/2013

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/09/2013.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 20/09/2013.

4) Πρόσκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2013

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 2ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2013.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 26/06/2013.

4)Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/12/2012

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 17ης Δεκεμβρίου 2012

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17-12-2012

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 17/12/2012.

4)Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/12/2012

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 17ης Δεκεμβρίου 2012

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17-12-2012

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 17/12/2012.

4)Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22/06/2012

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/06/2012.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 22/06/2012.

4)Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18/06/2011

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/06/2011.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 18/06/2011.

4)Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

6) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού.

7) Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/12/2010

1) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FHL. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.

2) Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/12/2010.

3) Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας διάταξης στις 20/12/2010.

4)Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

5) Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6) Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης