ΓΕΜΗ

11 Jan ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

« F.H.L. Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και ΓΕΜΗ 051231919000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία»)...

Read More

20 Sep Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία») και κατόπιν της από 19 Σεπτεμβρίου 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της,...

Read More

17 Jun ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

« F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε » ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωστοποιείται ότι στις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στα...

Read More

24 May ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 23 Μαΐου     2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης...

Read More

27 Nov ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ   ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Δράμας της Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και εκπροσωπείται νόμιμα, από την ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ...

Read More

27 Nov ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ   ΣΧΕΔΙΟΥ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ   ΜΕ   ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤHΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα). ====================================== Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών :  1) «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ...

Read More

21 May ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18 Μαΐου     2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης...

Read More

03 Mar ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

« F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε » ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2015 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού (μικτού) δέκα λεπτών ανά μετοχή (0,10€/μετοχή), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της...

Read More

06 Nov Σχέδιο τροποποίησης άρθρου του καταστατικού

F.H.L.  Η.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και ΓΕΜΗ 51231919000 Σχέδιο τροποποίησης άρθρου του καταστατικού Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, ανακοινώνεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη...

Read More