Ενημέρωση για τον COVID-19

21 Μαρ Ενημέρωση για τον COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Εταιρεία «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αίσθημα ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου, έλαβε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τον κορωνοϊό και την αποφυγή/περιορισμό εξάπλωσης του. Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (Υπουργείο Υγείας, Ε.Ο.Δ.Υ, Γ.Γ.Π.Π., Υπουργείο Εργασίας κλπ), με τις ειδικές διατάξεις της Π.Ν.Π. 11/3/2020 και με το πλέγμα των ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι :

 

 • Ενημέρωση των εργαζομένων από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης σχετικά με τον κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και, επίσης, παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής και ορθής εφαρμογής των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
 • Ανάρτηση στην είσοδο και έξοδο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, αλλά και σε εμφανείς θέσεις των κοινόχρηστων χώρων, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό.
 • Παροχή στους εργαζομένους ΜΑΠ (μάσκες, γάντια κλπ) για χρήση κατά περίπτωση (π.χ. υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ΄ όλη την διάρκεια της μεταφοράς των εργαζομένων από ή προς τις εγκαταστάσεις (εργοστάσιο, λατομεία κλπ) με μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο).
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων, στους κοινόχρηστους χώρους, στις θέσεις εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία), που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την μετάβαση των εργαζομένων της από και προς τον τόπο εργασίας τους.
 • Tοποθέτηση υγροσάπουνων και χάρτινων χειροπετσετών μίας χρήσης σε όλες τις τουαλέτες.
 • Τοποθέτηση ειδικών κάδων για να απορρίπτονται τα ΜΑΠ, οι χειροπετσέτες και εν γένει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ατομική υγιεινή και την απολύμανση επιφανειών ή αντικειμένων.
 • Ελεγχόμενη είσοδος στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (θερμομέτρηση, χρήση αντισηπτικού διαλύματος κλπ).
 • Αναδιάταξη κοινόχρηστων χώρων στους οποίους συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων (πχ. χώροι εστίασης), έτσι ώστε να μειωθεί η πυκνότητα συγκέντρωσης ατόμων στους συγκεκριμένους χώρους και να τηρείται το κριτήριο της ασφαλούς απόστασης.
 • Αύξηση του αριθμού των μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τους τόπους εργασίας τους, ώστε η πληρότητα κάθε μέσου να περιορίζεται στο 50% της προβλεπόμενης στην οικεία άδεια.
 • Εντατικοποίηση καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων και επιφανειών εργασίας, των οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων, συσκευών και λοιπών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται. Απολυμάνσεις.
 • Διαμόρφωση ειδικού χώρου για την απομόνωση προσώπου σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά την διάρκεια της εργασίας, μέχρι να ενημερωθεί ο ιατρός εργασίας και να παράσχει τις σχετικές οδηγίες. Για την μεταφορά του εργαζομένου υφίσταται ασθενοφόρο της επιχείρησης, κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο.
 • Εισαγωγή της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για όσους εργαζομένους είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό.
 • Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζομένους υπέβαλαν (ή υποβάλλουν) σχετικό αίτημα και πληρούν τις προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.
 • Πραγματοποίηση συνεργασιών χωρίς φυσική παρουσία (π.χ τηλεδιάσκεψη), αναβολή προγραμματισμένων επισκέψεων τρίτων (πελατών, συνεργατών κλπ) ιδίως από το εξωτερικό και χρονική μετάθεση των προγραμματισμένων ταξιδιών στελεχών της Εταιρείας στο εξωτερικό.

 

Η Εταιρεία, υπό την σκιά του νέου κορωνοϊού, παρακολουθεί και αξιολογεί καθημερινά τα νέα δεδομένα και βάσει αυτών, σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους (όπως Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας), επανεξετάζει και επικαιροποιεί τα μέτρα προστασίας.