Τζάμι στην πόλη Ufa, Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, Ρωσία

22 Ιαν Τζάμι στην πόλη Ufa, Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, Ρωσία

F.H.L. signed up to provide to the new mosque which is built in Ufa, the capital of Bashkortostan (or Bashkiria), which is a federal subject of Russia, Thassos snow white mable massifs of nearly 1.200m3 as well as around 7.000m2 of Thassos snow white tiles (60x30x3cm). The project is estimated to last till December 2015 and to have a total value of 6 – 7.000.000,00 €.

MOSQUE OF UFA