1999

Η F.H.L. αγοράζει τη ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΣΚΟΣ Α.Ε. και με αυτό, το εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου στην Προσοτσάνη, που αποτελεί σήμερα την έδρα της εταιρείας. Μαζί με το εργοστάσιο, απορροφήθηκαν και πολλά λατομεία με αυτήν τη συμφωνία. Δηλαδή τα 3 λατομεία του Βώλακα, τα οποία συνδέονται ως ένα τεράστιο κοντά στο ομώνυμο χωριό του Βώλακα, καθώς και το λατομείο Bianco Venatino που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νευροκόπι στην οροσειρά του Φαλακρού.

Η F.H.L. αγοράζει τη ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΣΚΟΣ Α.Ε. και με αυτό, το εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου στην Προσοτσάνη, που αποτελεί σήμερα την έδρα της εταιρείας. Μαζί με το εργοστάσιο, απορροφήθηκαν και πολλά λατομεία με αυτήν τη συμφωνία. Δηλαδή τα 3 λατομεία του Βώλακα, τα οποία συνδέονται ως ένα τεράστιο κοντά στο ομώνυμο χωριό του Βώλακα, καθώς και το λατομείο Bianco Venatino που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νευροκόπι στην οροσειρά του Φαλακρού.