ΙΣΤΟΡΙΑ

2018

2018

Ίδρυση της FHL KIRIAKIDIS MARBLE LLC στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν

Η F.H.L. αγοράζει το λατομείο SANTA MARINA

Η F.H.L. φτάνει στον έως τώρα μεγαλύτερο κύκλο εργασιών της στην ιστορία του ομίλου