ΙΣΤΟΡΙΑ
11-06-2013

1991

1991

Ίδρυση της F.H.L. ως γενική εμπορική εταιρεία στο Πολύστηλο – Καβάλας.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους κατασκευάζεται το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου στη Βιομηχανική Ζώνη της Δράμας και αρχίζει να λειτουργεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ