ΙΣΤΟΡΙΑ
11-06-2013

2002

Ίδρυση του εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων MARMODOM, το οποίο παράγει οικοδομικά υλικά ανώτερης ποιότητας χρησιμοποιώντας λευκή μαρμάρινη σκόνη ως πρώτη ύλη στα προϊόντα της.

2002

Ίδρυση του εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων MARMODOM, το οποίο παράγει οικοδομικά υλικά ανώτερης ποιότητας χρησιμοποιώντας λευκή μαρμάρινη σκόνη ως πρώτη ύλη στα προϊόντα της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ